Någon dag får de apatiska barnen också uppehållstillstånd

Den 7 mars 2013 gick Migrationsverket ut med en nyhet om att en stor majoritet av barn med uppgivenhetssymptom, de som också kallas för de apatiska flyktingbarnen, får uppehållstillstånd. En uppföljning som Migrationsverket har gjort visat.

Av de 23 barn som i mars 2012 uppvisade svåra uppgiven­hetssymptom, så hade i mars ett år senare 19 beviljats uppehållstillstånd, sägs det. Något som då, enligt Migrationsverket, gör att det tar längre tid än vanligt är att läkarutlåtandena som ges in inte är fullgoda. Vidare säger Migrationsverket, mellan raderna, att om  barnen hade blivit apatiska under asylprocessens gång så hade de beviljats uppehållstillstånd och då under den s.k. kortare väntan, alltså snabbare då Migrationsverket har en ambition att fatta beslut inom 120 dagar.

En sådan här nyhet kan, för vår byrå som arbetar med sådana tunga fall, inte gå obemärkt förbi. För våra erfarenheter vittnar om så mer.

Våra erfarenheter vittnar nämligen om barnen som legat i sond i över 8 månader och om barnen som enligt läkare kommer  gå att in i apati men som måste bli apatiska och ligga i sond i flera månader för att ens ha en chans till uppehållstillstånd. För saken är nämligen den, att inget barn anländer till Sverige fullt frisk för att senare hux flux bli apatiskt. Dessa barn har bevittnat oerhört traumatiserande händelser, sett sina föräldrar försvinna, kidnappats själva och redan vid första mötet med Migrationsverket uppvisat symptom som ingen läkare hunnit skriva ner svart på vitt.

I samband med de riktlinjer som Migrationsverket har fått, att korta ner asylprocessens till 120 dagar har ingen en chans att få relevanta läkarutlåtanden eller annat för att bevisa sitt hälsotillstånd. Inte heller träffar Migrationsverket alla dessa barn, utan tillfrågar föräldrarna om barnen har egna asylskäl, vilket de nästan aldrig har. De har däremot bevittnat föräldrarnas skyddskäl.

Vi som företräder de apatiska kan även här intyga att ett barn som visar tecken på uppgivenhetssyndrom, och som inte ligger i sond, med största sannolikhet aldrig får uppehållstillstånd i den regelrätta asylprocessen. Barnen tvingas in i apati, där de spenderar en avsevärt lång tid  för ett barn, tills de får vänta i flera månader för att kanske beviljas uppehållstillstånd.