Förändrad migrationsrättslig lagstiftning skapar splittring mellan domstolarna

Vår jurist från byrån Jonas Flodström har skrivit en artikel gällande asylmottagande inom migrationsrätt. Jonas är specialiserad på det migrationsrättsliga området var han främst handhar asylärenden. 

Karnov Nyheter presenterar uppdaterade och relevanta nyheter för jurister och andra yrkesverksamma inom juridiska verksamhetsområden. De publicerar även juridiska krönikor där vår jurist Jonas Flodström skrivit en artikel som kan läsas i sin helhet på Karnov: Förändrad migrationsrättslig lagstiftning skapar splittring mellan domstolarna