Tjänster

Medling

Medling

Advokaterna på byrån åtar sig uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål men också direkt från parterna som befinner sig i en tvist rörande barnen men som inte vill gå till domstol, utan vill hitta en lösning utanför domstolen. Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Medlare…

Föreläsningar

Föreläsningar 2

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och seminarier inom de områden vi arbetar med. Vi är flitigt anlitade och våra föreläsningar är alltid uppskattade. Bland dem som anlitar oss finns universitet, polisen, företagsorganisationer, invandrarorganisationer, kvinnoorganisationer och andra ideella föreningar. Vi erbjuder följande föreläsningar. Juridiska föreläsningar Vi föreläser om de juridiska frågor som du som privatperson möter i din…

Brottmål

Brottmål 2

Offentlig försvarare Om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen förordnas av tingsrätten och du har rätt att begära den advokat du önskar. Den offentliga försvararen har till uppgift att se till att dina intressen tas tillvara under polisens förundersökning samt…

Asyl- och utlänningsrätt

Asyl- och utlänningsrätt

En utländsk medborgare som flytt sitt hemland på grund av förföljelse eller risk för annan skyddsgrundande behandling kan ansöka om skydd och uppehållstillstånd i Sverige – asyl. En ansökan om asyl ska lämnas in till Migrationsverket som även är den myndighet som handlägger ärendet. Bedömer Migrationsverket att det i ditt fall finns ett behov av…

Familjerätt

Familjerätt 2

Vårdnad, boende och umgänge | Bodelning | Äktenskapsförord | Samboavtal | Gåvobrev En separation, oavsett om det är äktenskapsskillnad mellan makar eller separation mellan sambor och partners, är rent formellt inte svår att genomföra. Är man gift och överens om att skilja sig så ansöker man gemensamt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Även om man som…