Familjerätt

Från Strindberg till Mahr

”Det tycks mig som om vi samtliga voro berusade…” Det var den första fullständiga svenska meningen som författaren Theodor Kallifatides sa på en kräftskiva. En aningen Strindbergskt kan man tycka, men det är inte särskilt märkligt då han lärde sig svenska språket just med hjälp av Strindbergs stora verk Fröken Julie, som han översatte från…

Familjerättsskola del II- Bodelningen

Många par skriver idag antingen ett äktenskapsförord eller ett samboavtal (beroende på den relation som paret ingår) antingen i samband med relationens inledande eller under relationen, där de tillsammans i förväg bestämmer vilken/vilka egendom/ar som ska utgöra gemensam egendom och hur denna egendom ska fördelas vid en framtida separation. Kanske inte den absolut mest romantiska…

Familjerättsskola del I- Skilsmässa/Separation

I samband med en separation uppkommer oftast frågan om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden tills dessa att bodelningen är klar, vilken egendom som är gemensam och ska ingå i bodelningen och hur den egendomen ska fördelas. Men en separation kan, beroende på familjesituationen – alltså om det finns barn med i…

Blind rättvisa!

Lagen, hur objektiv den än må vara, utövas till syvende och sist av människor, människor som har ett förflutet, ett bagage som formar deras glasögon, människor som hur objektiva de än tror sig vara, är färgade av sin bakgrund och sin omgivning. Låt oss titta på mammor och pappor som, efter mycket om och men,…