Arvode/villkor

Arvode/villkor

Vi åtar oss uppdrag från dig som klient och enligt förordnanden från domstolar och myndigheter inom bland annat familjerätt,
brottmål och migrationsrätt.

Vid uppdrag debiterar Hatem & Sjunghamn Advokatbyrå arvoden på timbasis. Om du tillerkänns ett offentligt biträde eller
målsägandebiträde, bekostas ombudsarvodet helt av staten. Vid andra fall, i ärenden där rättsskydd eller rättshjälp aktualiseras,
bekostar du en självrisk eller en rättshjälpsavgift beroende på villkor och förutsättningar. Vi hjälper dig att utreda dina möjligheter till
rättsskydd och rättshjälp.

Kontakta oss på 08-410 05 220 för ett möte så reder vi ut ditt ärende. Vi åtar oss inte uppdrag direkt per mejl eller fax. Ett uppdrag åtas enbart efter telefonsamtal och överenskommelse.

 

Rättshjälp

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för privatpersoner som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, till exempel genom försäkring med rättsskydd. I praktiken utgör rättshjälp ett ekonomiskt stöd för dig att kunna anlita ett juridiskt ombud, i de fall du själv inte har den ekonomiska möjligheten att betala för ett juridiskt ombud. Detta i syfte för att du ska ha möjlighet att få din rätt prövad med största möjliga stöd av expertis.

Observera att alla tvister inte omfattas av rättsskydd och rättshjälp. Kontakta oss så utreder vi dina möjligheter till ekonomiskt stöd.

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i regel ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.

Rättsskyddet täcker i de flesta fall upp till 80 procent av kostnaderna i samband med en tvist.

Kontakta oss så hjälper vi dig att utreda om din hemförsäkring täcker ditt ärende.